Trykkimpregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep, og har betydelig lengre levetid enn u-impregnert trevirke, uansett treslag. Dette forutsetter at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler.

Larvik Impregneringskompani er tilsluttet Norsk Impregneringskontroll som er en frivillig kontrollordning som arbeider for å sikre høy kvalitet på trykkimpregnert tre i Norge.

I Norden er det etablert fire impregneringsklasser for trykkimpregnert trevirke. Klassene bygger på kravene til impregneringsstandarden NS-EN 351, som er felles for hele Europa. De nordiske impregneringsklassene betegnes med bokstaver:

M: Marin

A: I kontakt med jord eller ferskvann

AB: Over bakken, for eksempel kledning og terrasser

B: Over bakken, for eksempel vinduer, dører