VÅRT KUNDESENTER
I LARVIK

Besøksadresse: Revet 2, 3263 Larvik

Postadresse: Postboks 1253 Øya, 3254 Larvik

Tlf: 33 14 11 33

E-post: post@larvikimp.no

FORHANDLERE OG UTSALGSSTEDER

Larvik Impregneringskompani har et godt distribusjonsnettverk til byggevarebutikker i Sør-Norge t.o.m Trondheim. Vi leverer kun direkte til byggevarebutikk eller tilknyttet lager – ikke byggeplasser.

Kontakt din lokale byggevarebutikk for tilbud på våre produkter.

REKLAMASJON

SLUTTBRUKER/KUNDE

Reklamasjoner fremmes til byggevareutsalg/selger av varen.

Rutinene og hvilke krav som stilles til dokumentasjon varierer hos utsalgsstedene. For at vi skal kunne behandle en reklamasjonsforespørsel fra et byggevareutsalg er vi avhengig av følgende informasjon :

• Beskrivelse av grunnlaget for reklamasjonen

• Bildeunderlag

Dersom ovenstående punkter ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke reklamasjonen bli behandlet.

BYGGEVAREUTSALG / SELGER

Reklamasjoner skal alltid fremmes skriftlig.

E-post sendes salgsansvarlig/selger med følgende underlag:

• Ordrenummer eller fakturanummer

• Grunnlaget for reklamasjonen

• Tilstrekkelig bildeunderlag

Dersom overstående punkter ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke reklamasjonen bli behandlet.