IMPREGNERT
KLEDNING

– fordi all forskning viser at vi får et fuktigere klima med økt råtefare over hele landet.

Hovedtrenden frem mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima. Utviklingen kan få dramatiske konsekvenser for bygningsmassen dersom det ikke iverksettes tiltak for å møte utfordringene.

I dag er 615.000 bygninger i Norge i råterisikoklasse høy. I år 2100 er antallet økt til 2,4 millioner boliger. I Oslo vil stort sett alle bygninger gå fra moderat til høy råterisiko. Dette omfatter ca. 125.000 bygninger

Ca. 190.000 bygninger i Hordaland fylke, dvs. godt over halvparten, ligger i dag i området med høy råterisiko. Dette vil øke til 220.000.

Kilde: SINTEF

Det er mange gode grunner til å velge impregnert kledning

Impregnert kledning er den desidert beste og rimeligste forsikringen mot råteskader og det aller beste alternativet i et fuktig klima. For å sikre en jevn, høy kvalitet er vår impregnerte kledning kunstig tørket og lagret innendørs.

Industriell overflatebehandling for et vakkert og holdbart resultat

3-sidig påføring gir beskyttelse der du ikke kommer til med malekost, og sikrer at påført mengde er i henhold til malingsprodusentenes anbefalinger. Man unngår krympestriper, montering kan utføres uavhengig av årstid, og kledningen har god beskyttelse i mange år.