KREOSOT – DER HOLDBARHET ER VIKTIGST

Kreosot er en tradisjonsrik impregneringstype som har vært brukt siden slutten av 1800-tallet. Ofte brukt i kaipåler, sviller og annet materiell som skal i kontakt med sjøvann eller har spesielle krav til beskyttelse.

Vårt produksjonsanlegg for Kreosot har mulighet for både fullimpregnering av stolper og vanlig trelast samt «light»-impregnering av limtre til bruk på bruanlegg o.l.

Bruken av Kreosot er strengt regulert av Miljøverndepartementet. Sluttbruker står ansvarlig for at materialer blir korrekt brukt i henhold til gjeldende forskrifter. Kreosot er til bruk av næring, ikke av private eller til private formål.

Kontakt din kommune vedrørende bruk av Kreosotbehandlet trevirke.